Nová súťaž úradu vlády - Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu 2015

06.02.2015

 


Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor informovanosti a publicity, v spolupráci so Zastúpením Európskej Komisie v SR/ Representation of the European Commission in Slovakia  vyhlasuje súťaž s názvom „Ako pomohli eurofondy môjmu okoliu 2015.“ Súťaž je určená študentom stredných a vysokých škôl Slovenskej republiky a svojím obsahom je zameraná na už uskutočnenú pomoc z prostriedkov EÚ. Úlohou autorov teda bude  individuálne a originálne audiovizuálne spracovať   finančnú pomoc zo štrukturálnych fondov EÚ v regiónoch. Súťaží sa v jedinej kategórii- VIDEOSPOT.
Podmienky súťaže:
·         Počet prihlásených prác od jedného autora je limitovaný na jeden originálny audiovizuálny spot alebo sériu spotov s jednotnou témou
·         Rozsah zasielaných prác: maximálne 60 sekúnd, alebo séria troch spotov
·         Povolené formáty: Mini – DVDVCam - BetaCam
·         Okrem toho bude nevyhnutné zaslať 2 kópie Master vo formáte DVD. Zároveň organizátor vyžaduje, aby k videu bola priložená verzia reklamného videa pre internet, ktorá môže byť realizovaná v jednom z nasledujúcich formátov: Macromedia Flash, Real Video, Windows Media Video , AVI a DIVX
·         Viac informácií je uvedených v štatúte súťaže, ktorý je umiestnený na stránke http://www.nsrr.sk/.
Autori najlepších videí získajú hodnotné ocenenia:
 
1.   miesto: kvalitná HD kamera
 
2.   miesto: 2 lístky na trojdňový festival NOVA ROCK 2015  v Rakúsku
        (v prípade, že účastník  nemá 18 rokov,  dostáva lístok aj zákonný  
        zástupca alebo dospelý zástupca školy ako sprievod = plus 1 lístok)
 
3.   miesto: 2 lístky na festival Pohoda 2015 (v prípade, že účastník nemá 18 rokov, dostáva lístok aj zákonný zástupca alebo dospelý zástupca školy ako sprievod = plus 1 lístok)
 
·         Príspevky spolu s prihlasovacím formulárom môžu študenti  posielať do 31. mája 2015 na poštovú adresu:
Úrad vlády SR
Odbor informovanosti a publicity
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
 
Obálku je potrebné označiť heslom: Neotvárať - Súťaž – Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu 2015 - Kategória VIDEO SPOT
 
Zapojte sa a vyhrajte!
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
16989