Olympiáda ľudských práv s účasťou poverenej splnomocnenkyne pre národnostné menšiny

25.03.2015

Mária Jedličková, poverená splnomocnenkyňa vlády SR pre národnostné menšiny sa v dňoch 26. – 27. marca 2015 v Modre zúčastní celoštátneho kola XVII. ročníka Olympiády ľudských práv, ktorá je najprestížnejšou celoštátnou súťažou študentov gymnázií, stredných škôl a odborných učilíšť v oblasti presadzovania ľudských práv a budovania právneho vedomia mladých ľudí. Nosnou témou XVII. ročníka bude „Právo na vzdelanie a jeho kľúčové aspekty“.

Približne  100 účastníkov a účastníčok, mladých ľudí,  bude mať okrem iného  možnosť  vymeniť si názory a skúsenosti so zástupcami štátu, ktorí majú vo svojom pracovnom portfóliu aj problematiku ľudských práv a získať informácie „z prvej ruky.“ Veľmi podnetné budú zistenia aj zo strany stredoškolákov, ako sa orientujú či zmýšľajú v tejto téme.

Podujatie pod záštitou Juraja Draxlera, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje Olympiáda ľudských práv - celoštátna komisia, IUVENTA a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 
Úrad vlády SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
17310