Ďalšie aktivity podporené nórskymi grantmi prispejú k eliminácii domáceho násilia a pomoci jeho obetiam

10.04.2015

Mimovládna organizácia Aliancia žien Slovenska organizuje v rámci programu Úradu vlády SR  Domáce a rodovo podmienené násilie, podporeného finančnými prostriedkami Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR  špeciálne odborné školenia pod názvom Efektívne riešenie problematiky rodovo podmieneného násilia v našom kraji. Školenia sú určené pre pracujúcich v oblasti poskytovania sociálnych služieb, absolventov a absolventky odboru sociálnej práce, psychológie, práva, medicíny a pre príslušníkov a príslušníčky Policajného zboru a uskutočnia sa  v troch termínoch: v utorok 21.apríla 2015, štvrtok 23.apríla 2015 a štvrtok 21.mája 2015, vždy od 9.00 do 16.00 v Trnave, Trhová 2, v zasadacej miestnosti  na prvom poschodí. Štvrtý termín školenia je plánovaný na jún 2015. Uzávierka prihlášok na školenie v prvom termíne je dnes.

Školiť budú Mgr.Katarína Farkašová, riaditeľka Aliancie žien Slovenska, psychologička PhDr. Jolana Kusá a advokát Matúš Kanis.

Aktivita je súčasťou projektu pod názvom: Vytvorenie nových poradenských centier pre ženy a deti zažívajúce rodovo podmienené násilie a ich prevádzkovanie, ktorý je podporený sumou 65 055 eur.

Aliancia žien - Cesta späť – pripravuje v blízkom období okrem školení aj zriadenie dvoch nových  poradenských  centier v Trnave a Trenčíne  pre obete rodovo podmieneného násilia.

Kontakt: Lenka Patyiová, 0948 388 152, trnava@alianciazien.sk
 
Úrad vlády SR
Aliancia žien Slovenska
17416