Švajčiari zmonitorujú stav realizácie projektov na Slovensku

10.04.2015

Od pondelka 13.4.2015 do štvrtka 16.4.2015 organizuje Úrad vlády Slovenskej republiky  výročné stretnutie, ktorého poslaním je monitoring podporených projektov v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.  Delegáciu zahraničných hostí vedenú veľvyslancom Švajčiarskej konfederácie v Slovenskej republike, J.E. Alexandrom Wittwerom a Ulrichom Stürzingerom zo Švajčiarskej agentúry pre rozvoj a spoluprácuv sprievode zástupcov úradu vlády a realizátorov projektov čaká bohatý pracovný program.
 
V pondelok 13.4.2015 zavíta delegácia hostí na čele s U. Stürzingerom do Devínskej Novej Vsi. V areáli tamojšej Strednej odbornej školy Policajného zboru bolo vybudované jedinečné stredoeurópske  výcvikové centrum  služobných psov a psovodovv rámci projektu Zlepšenie pripravenosti záchranných zložiek (CANISPOL), ktorého realizátorom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Výcvikové centrum je zamerané na špecializované výcviky služobných psov a psovodov pod vedením odborných inštruktorov a lektorov. Vďaka finančnému príspevku 3 123 643 eur bolo do dnešného dňa zmodernizované aj technické vybavenie kontrolných chemických laboratórií civilnej ochrany a ich zamestnanci absolvovali odborné školenie v oblasti zisťovania nebezpečných chemických a rádioaktívnych látok v NBC Laboratóriu Spiez.
 
V utorok, 14.4.2015 o cca 10.15 hod. navštívi švajčiarska delegácia už aj s účasťou veľvyslanca A.Wittwera  spoločnosť Slovnaft, a.s. a absolvuje prehliadku jeho duálnych pracovísk, následne program pokračuje aj za účastiministra školstva J.Draxlera na SOŠ Chemickej vo Vrakuni,  ktorá je zapojená do projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce. Projekt má za cieľ posilniť spoluprácu medzi zamestnávateľmi a strednými odbornými školami a prispôsobiť učebné osnovy požiadavkám zamestnávateľov. Štátny inštitút odborného vzdelávania ako realizátor projektu sa zameral na tie odbory, ktoré podľa vykonaných analýz u zamestnávateľov trh práce  potrebuje. Do projektu s množstvom aktivít a podporenou sumou 3 656 108 eur sa zapojilo desať odborných škôl na Slovensku. Do utorkového monitoringu je zaradená aj  SOŠ Sklárska v Lednických Rovniach, ktorú hostia navštívia popoludní po 13.tej hodine.
 
Monitorovanie projektov bude pokračovať v stredu, 15.4.2015  na východnom Slovensku, kde okrem slávnostného otvorenia Domova sociálnych služieb SČK  spojeného s tlačovou konferenciou po 9.00 hodine absolvuje delegácia aj návštevu Zemplínskych Hámrov.  Tu chce obec  ako realizátor projektu vybudovať múzeum s internými a externými expozíciami dokumentujúcimi históriu unikátnej priemyselnej výroby, turistické chodníky a nové informačné centrum, a vďaka tomu prilákať mnohých návštevníkov. Treťou zastávkou budú  chránené územia pralesov v okolí obce Ulič. 
 
Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce zabezpečuje úrad vlády už od roku 2007 a doposiaľ, resp. do konca roka 2015 bude vďaka finančnému prispeniu Švajčiarskej konfederácie zrealizovaných 11 individuálnych projektov a Blokový grant s predpokladanou nenávratnou podporou takmer 26 miliónov eur.    Veľvyslanec A.Wittwer: Podľa nášho názoru implementácia programu pokračuje hladko a rád si tento názor potvrdím priamo na miestach, kde sa projekty realizujú.


                                        Program delegácií na  utorok, 14.4.2015:
 
 
10.15                     príchod švajčiarskej delegácie do spoločnosti Slovnaft, a.s.

10.15-10.45           prehliadka duálnych pracovísk spoločnosti Slovnaft, a.s. spojená s
                              diskusiou

10.45-11.00           presun na SOŠ Chemická

11.00                      príchod ministra školstva

11.00-11.40            diskusia:
                               1/ Ing. František PriesolMinisterstvo školstva, vedy a výskumu SR:
                                nový zákon o duálnom vzdelávaní a inšpirovanie sa systémom vo 
                                Švajčiarskej konfederácii  

                                2/ Silvia Loffayová, riaditeľka  SOŠ Chemická:  prínos projektu
                                 „Odborné vzdelávanie a príprava pre trh prace“

                                3/ Viera Žatkovičová, Štátny inštitút odborného vzdelávania: 
                                najvýznamnejšie výsledky projektu a plán na nasledujúci rok

11.40-12.00             prehliadka školy

12.00                       odchod delegácií
 
 
Kontakt:Tatiana Kmecová, Úrad vlády SR, 0915 984 227, tatianakmecova@vlada.gov.sk
 
 
Úrad vlády SR
Veľvyslanectvo Švajčiarskej konfederácie v SR
17417