POZVÁNKA

10.04.2015

                                                      P O Z V Á N K A
 
v súvislosti s realizáciou projektu s názvom SLOVENSKÝ RAJ – Klaster cestovného 
      ruchu NP Slovenský raj a TIC Dobšinská Ľadová Jaskyňa
v rámci podpory 
                             Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorej                   
                                 Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR

                                                       Vás pozývame

                                     na prezentáciu Kúsok raja v srdci mesta,
 
         ktorá sa uskutoční v termíne od 13.4 do 5.6.2015 v priestoroch Regionálneho 
                              informačného bodu na Hlavnej ulici č.48 v Košiciach.
 
 
Viac informácií na:  http://us9.campaignarchive1.com/?u=cd8715fecdcea81fbd6cb3394&id=aae3e84711&e=3da3000af3
 
Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj
Úrad vlády SR
17420