Úrad vlády trvalo znížil vozový park o 10 vozidiel - autá daruje

02.06.2015

Dnes, v utorok 2.6.2015 úrad vlády daroval päť z desiatich áut, ktoré z dôvodu šetrenia prostriedkami štátneho rozpočtu trvalo vyradil zo svojho vozového parku. Automobily sú darované obciam, mestám, mestským častiam či neziskovým organizáciám, ktoré tak môžu usporiť  prostriedky za ich nákup. Týmto krokom úrad vlády ušetrí desaťtisíce eur na spotrebe pohonných hmôt a iných položkách.  Vzhľadom na podmienky prevádzky, spôsob využívania, množstvo najazdených kilometrov a celkový technický stav  sú všetky vozidlá plne funkčné a bezpečné,  a môžu naďalej slúžiť svojmu účelu.  O trvalom znížení vozového parku rozhodol vedúci Úradu vlády SR Igor Federič v rámci hospodárneho a efektívneho vynakladania s finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu v novembri 2014: „My sme nastúpili trend šetrenia na úrade vlády už v roku 2012, a to nielen v pohonných hmotách, ale aj v spotrebe elektriny a plynu, čo nám umožnilo ušetriť doteraz doslova stovky tisíc eur. Trvalé vyradenie desiatich vozidiel je ďalším krokom v tomto trende.“

Konkrétne ide o tri autá Škoda Fabia, ktoré úrad vlády daruje Centru sociálnych služieb EDEN v Liptovskom Hrádku, obci Rochovce a pre potreby inšpektorov verejného poriadku Oddelenia životného prostredia MČ Petržalka na kontrolu čistoty verejných priestorov, kontajnerových stojísk, skládok a verejných ihrísk. Škoda Superb zasa poslúži samospráve na kontroly a kolaudácie stavieb, ciest či  chodníkov. Dve vozidlá Škoda Octavia poputujú Spojenej škole internátnej v Snine a SOŠ Technickej v Námestove. Volkswagen Passat a Bora budú môcť využívať  obce Ubľa a Zboj.Zariadeniu pre seniorov a domovu sociálnych služieb v Kysuckom Novom Meste úrad vlády  daruje Fiat Doblo a pre potreby zásobovania sociálnej výdajne v Petržalke Seat Inca.  

Dnes si v areáli úradu vlády osobne prevzali autá zástupcovia obcí Zboj a Rochovce, SOŠ technickej Námestovo a Žilinského samosprávneho kraja.Starosta obce Rochovce Stanislav Levrinc oceňuje tento dar, bude to jediné auto, ktoré odteraz môže obec využívať: „ V Rochovciach si svojpomocne v rámci aktivačných prác našu obec skrášľujeme, opravujeme  cesty, chodníky... auto sa nám veľmi zíde.“

Dobré využitie pre darovaný automobil nájde aj riaditeľ SOŠ technickej v Námestove Emanuel Piták: „ Naši študenti sú rozmiestnení v rámci praktickej výučby po celom regióne – a teraz ich tam môžeme odviezť aj  skontrolovať.
 
Ďalších päť automobilov poputuje k novým majiteľom na budúci týždeň.

Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
17894