Vo Vysokých Tatrách o podpore a skvalitnení cestovného ruchu

19.06.2015

V pondelok, 22. júna 2015 podvečer sa začína dvojdňová Medzinárodná konferencia Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráces názvom Prírodný turizmus a regionálny rozvoj.  Konferenciu organizuje Úrad vlády SR v spolupráci s Veľvyslanectvom Švajčiarskej konfederácie v SR pri príležitosti končiacich sa projektov Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Okrem zástupcov oboch inštitúcií na čele s veľvyslancom Švajčiarskej konfederácie v Slovenskej republike J.E. Alexandrom Wittwerom sa podujatia zúčastnia aj predstavitelia oblastných kancelárií či združení cestovného ruchu, realizátori projektov, zástupcovia súkromnej sféry, príslušných samospráv a rezortov, ako aj akademickej obce oboch krajín.
 
Konferencia okrem informácií o projektoch realizovaných v rámci uvedeného programu ( napr. Prírodný turizmus a regionálny rozvoj, Príroda ľuďom – ľudia prírode, Slovenský raj – Klaster cestovného ruchu NP Slovenský raj a TIC Dobšinská ľadová jaskyňa, Cesta minerálnych prameňov, Tokaj je len jeden a Zemplínske Hámre - obnova histórie baníctva a železiarskej výroby)  prinesie aj koncepčnejší a rozmanitejší pohľad na vzájomne prepojené oblasti, ktorými sú : cestovný ruch, ochrana prírody, rozvoj turizmu a jeho perspektíva i kvalita, produkty  cestovného ruchu, progres príslušných regiónov, ako aj príklady vzájomnej spolupráce medzi švajčiarskymi a slovenskými partnermi.
 
Za najdôležitejšiu považujem výmenu skúseností medzi Slovenskom a Švajčiarskom. Nie nadarmo sa hovorí, že Slovensko by mohlo byť malým Švajčiarskom a je úctyhodné, že nám v tomto úsilí pomáha práve táto ekonomicky a turisticky vyspelá  krajina. Som rád, že na tejto ceste je úrad vlády prospešným hráčom,“ povedal Ivan Ivančin, riaditeľ odboru riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu.
 
Slávnostné ukončenie konferencie je naplánované na utorok, 23.júna 2015 o cca 15.15 hodine. Médiá majú na konferenciu voľný prístup.
 
Kontakt:
Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk, +421 915 984 227
 
Úrad vlády SR
Veľvyslanectvo Švajčiarskej konfederácie v SR
18076