Deti zapojené do projektu Modré školy sa včera stretli v Piešťanskej Elektrárni

24.06.2015

Približne 80 žiakov  základných škôl z celého Slovenska sa včera v Piešťanoch stretli na popoludní plnom hier, zábavy a súťaží  počas Festivalu Modrých škôl, ktorý zorganizovalo Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v SR v spolupráci s Úradom vlády SR - Národným kontaktným bodom programu Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha, financovaného z grantov EHP a Nórska, ako aj štátneho rozpočtu SR.

Na festivale školy hravou formou predstavili  najmä svoje aktivity v rámci projektu Modré  školy: napríklad, študenti osemročného gymnázia v Malackách vytvorili v areáli školy štyri jazierka, v ktorých sa zhromažďuje odtečená voda zo strechy školy, čo pomáha rastlinám v blízkom parku.  Táto aktivita bola začlenená do učebných osnov, a tak sa mohli v škole zapojiť všetci. Hlavným cieľom projektu Modré školy je zvýšenie povedomia a vedomostí v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy, najmä prevencie pred povodňami a suchom.

Žiaci si zasúťažili a preverili svoje vedomosti napríklad z botaniky či meteorológie, a od odborníkov z Fakulty ekológie a environmentalistiky TU Zvolen či Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch sa dozvedeli  mnoho nových informácií o ochrane prírody, zdravom životnom prostredí, aj o profesii vedca či bádateľa. Účastníkov pozdravila  Rannveig Skofteland, charge d'affaires Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva na Slovensku, Ján Krak, generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR, Jaroslav Mojžiš, riaditeľ odboru grantov EHP a NórskaÚradu vlády SR a Miloš Tamajka, primátor mesta Piešťany.

Víťazi kvízov si odniesli vecné ceny a napokon si všetci zaspievali s  raperom Rytmusom, ktorý  podujatie prišiel pozdraviť.

Úrad vlády Slovenskej republiky okrem participácie na včerajšom Festivale Modrých škôl zorganizoval  aj Seminár pre Modré školy od 22.6.2015 do 26.6.2015 v Prašiciach - Duchonke, v  rámci ktorého  študenti vykonávajú aj drobné pomocné práce súvisiace so spravovaním vodných tokov na Slovensku pod dohľadom odborníkov zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, odštepný závod Piešťany. 
 
Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v SR
Úrad vlády SR
Deti zapojené do projektu Modré školy sa včera stretli v Piešťanskej Elektrárni

Späť na fotogalériu
 

18128