OP IS sa dostáva do finále a štartuje komunikačnú kampaň

06.07.2015

Bratislava, 6.7.2015 -Operačný program Informatizácia spoločnosti sa dostáva do cieľovej rovinky. Výsledkom budú stovky elektronických služieb, ktoré ľuďom uľahčia život. V súvislosti s tým spúšťa Úrad vlády SR a Ministerstvo financií SR mediálnu kampaň zameranú na propagáciu elektronických služieb a portálu www.slovensko.sk, ktorý bude hlavnou vstupnou bránou k týmto službám.
 
V priebehu leta sa do ukončovacej fázy dostane až 40 projektov z prioritnej osi 1 OPIS,“ povedal na dnešnej tlačovej konferencii na úrade vlády generálny riaditeľ Sekcie operačných programov Peter Kostolný. Skonštatoval, že aj z hľadiska čerpania finančných prostriedkov patrí OP IS medzi najlepšie čerpajúce operačné programy – dnes je zazmluvnených 117 % z celkovej alokácie a vyčerpaných takmer 75 %. Čerpanie v OP IS už tradične kulminuje v druhej polovici roka.
 
Pavel Bojňanský, generálny riaditeľ sekcie informatizácie spoločnosti Ministerstva financií SR informoval, že ku koncu roka 2015 budú dostupné stovky elektronických služieb, ktoré sú súčasťou celkovo 55 projektov realizovaných v rámci prioritnej osi 1 OPIS:  „Reálne je spustených už dnes viac ako 400 elektronických služieb, napr. v oblasti zmeny trvalého pobytu, pri prihlasovaní vozidiel a ich prepise, dostupné sú elektronické služby v oblasti verejného obstarávania, v oblasti dovozu tovarov a mnohé ďalšie služby prístupné z portálu www.slovensko.sk.“
 
S cieľom propagácie elektronických služieb verejnej správy s prínosom pre občanov, ako aj prezentácie   digitalizácie kultúrneho dedičstva spúšťa dnes zároveň Úrad vlády SR ako riadiaci orgán Operačného programu informatizácia spoločnosti (OP IS) a Ministerstvo financií SR ako Sprostredkovateľský orgán OP IS komunikačnú kampaň. Poslaním kampane je taktiež budovať znalosť portálu www.slovensko.sku širokej verejnosti, poukazovať na prínosy  elektronických služieb a zvyšovanie záujmu o občiansky preukaz s čipom so zaručeným elektronickým podpisom.
 
Dominantnými médiami celoslovenskej kampane sú televízne a rozhlasové spoty. Komunikačnými kanálmi sú aj bilboardy, virálne videá, fotoprodukcia, infokiosky, digitálna hosteska či branding MHD. Nechýba ani propagácia na Facebooku a prostredníctvom newslettra.  Základný koncept komunikácie  zobrazuje prirodzené prostredie bežných ľudí, t.j. odohráva sa v domácnosti bežnej rodiny. Z celej kampane by malo vyjsť jasné posolstvo – aký je prínos elektronických služieb pre bežných ľudí a ako tieto služby pozitívne ovplyvnia ich život.
 
OP IS sa dostáva do finále a štartuje komunikačnú kampaň

Späť na fotogalériu
 

18225