Mária Jedličková na Implementačnej schôdzke OBSE k ľudskoprávnej dimenzii

30.09.2015

Mária Jedličková, poverená splnomocnenkyňa vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny sa v dňoch 30. septembra 2015 až 1. októbra 2015 vo Varšave zúčastní na Implementačnej schôdzke Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe k ľudskoprávnej dimenzii a vystúpi v paneli venovanom problematike národnostných menšín so svojím príspevkom  na tému zachovania a podpory rozvoja práv príslušníkov národnostných menšín v Slovenskej republike.

Implementačná schôdzka patrí medzi najväčšie európske konferencie o ľudských právach a zúčastňujú sa jej  nielen zástupcovia štátnych orgánov, ale aj zástupcovia mimovládnych organizácií z účastníckych štátov OBSE, vládnych i mimovládnych medzinárodných organizácií, ktorí  hodnotia plnenie záväzkov OBSE v oblasti ľudských práv v účastníckych štátoch OBSE. Cieľom konferencie je zároveň posilnenie možností spolupráce medzi regionálnymi a medzinárodnými aktérmi, ako aj zabezpečenie rýchlejšej spolupráce medzi účastníckymi štátmi OBSE.
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
Úrad vlády SR
 
18925