> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda SR od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006

Iveta Radičová


ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR
17. 10. 2005 do 04. 07. 2006

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Vzdelanie a profesionálna kariéra:
1975 - 1979
štúdium na Univerzite Komenského Bratislava, Katedra sociológie
1979 - 1989
Slovenská akadémia vied Bratislava, Sociologický ústav
1990 - 1993
Univerzita Komenského Bratislava, Katedra sociológie
1993 - 1997
Academia Istropolitana, zástupkyňa riaditeľa
1997 -
Univerzita Komenského Bratislava, Katedra politológie

Kľúčová kvalifikácia:
verejná politika, sociálna politika, metodológia sociálneho výskumu, európska integrácia a európsky sociálny model

Jazykové znalosti:
anglický jazyk
ruský jazyk
nemecký jazyk
poľský jazyk