OPIS a ITAPA 2015 No Borders – Bez hraníc

19.10.2015

Medzinárodný kongres ITAPA 2015 s podtitulom No Borders – Bez hraníc privíta v dňoch       3. a 4. novembra v bratislavskom hoteli Crowne Plaza okolo sedemsto účastníkov z domova aj zahraničia. Prezentácie inovatívnych projektov a technologických noviniek na najväčšom podujatí venovanom digitalizácii verejnej správy na Slovensku budú dôkazom skutočnosti, že pokrok v modernej spoločnosti nechce poznať hranice -  ani európske, ani svetové.

Novembrový kongres bude nielen reflexiou mohutne končiaceho OPISu, ale ponúkne aj možné scenáre ďalšieho smerovania digitalizácie našej krajiny.  Kongres bude bohatý na úrodu nových implementovaných projektov, reflexiu a plány slovenských digitálnych lídrov z verejnej správy, ako aj úspešných IT firiem.  Účastníci kongresu sa môžu tešiť na technologické novinky, o ktorých do prípravy programu netušili ani samotní organizátori ITAPY .
 
Operačný program Informatizácia spoločnosti, ktorého riadiacim orgánom je Úrad vlády Slovenskej republiky, predstaví na kongrese množstvo funkčných služieb a projektov.
 
Na kongrese sa bude diskutovať aj  o eGovernmente: čo sa podarilo, ale aj  čo nie, a nastavia sa možnosti zlepšenia. Funkčné elektronické projekty a služby predstavia hneď niektoré rezorty:  Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo vnútra SR či Ministerstvo financií SR. Ministerstvo kultúry bude prezentovať veľké finále Prioritnej osi č.2, teda projektov: Digitalizácia písomného kultúrneho dedičstva v Slovenskej národnej knižnici – národný projekt DIKDA, Národný projekt Digitálna galéria , Vybudovanie digitalizačného pracoviska SFÚ a digitalizácia audiovizuálnych diel, ale aj Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry.
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR bude na kongrese hovoriť aj o projekte podpory a rozvoja digitálneho vzdelávania v školstve.  Ministerstvo spravodlivosti SR predstaví  svoj projektElektronický systém monitoringu osôb a  diskutovať sa bude aj o projekte eDemocracy.  Centrálny koordinačný orgán úradu vlády prostredníctvom svojho dodávateľa Atos  uvedie  nástroj na implementáciu a monitorovanie fondov EÚ v SR pre roky 2014 - 2020ITMS2014+ .
 
Registrovať sa na ITAPU 2015 môžete na: http://www.itapa.sk/3528-sk/registracia-ucastnikov/
Viac informácií na: http://www.itapa.sk/5477-sk/medzinarodny-kongres-itapa-2015-no-borders/
 
Úrad vlády SR
RO OPIS
 Medzinárodný kongres ITAPA 2015 s podtitulom No Borders – Bez hraníc privíta v dňoch       3. a 4. novembra v bratislavskom hoteli Crowne Plaza okolo sedemsto účastníkov z domova aj zahraničia. Prezentácie inovatívnych projektov a technologických noviniek na najväčšom podujatí venovanom digitalizácii verejnej správy na Slovensku budú dôkazom skutočnosti, že pokrok v modernej spoločnosti nechce poznať hranice -  ani európske, ani svetové.

Novembrový kongres bude nielen reflexiou mohutne končiaceho OPISu, ale ponúkne aj možné scenáre ďalšieho smerovania digitalizácie našej krajiny.  Kongres bude bohatý na úrodu nových implementovaných projektov, reflexiu a plány slovenských digitálnych lídrov z verejnej správy, ako aj úspešných IT firiem.  Účastníci kongresu sa môžu tešiť na technologické novinky, o ktorých do prípravy programu netušili ani samotní organizátori ITAPY .
 
Operačný program Informatizácia spoločnosti, ktorého riadiacim orgánom je Úrad vlády Slovenskej republiky, predstaví na kongrese množstvo funkčných služieb a projektov.
 
Na kongrese sa bude diskutovať aj  o eGovernmente: čo sa podarilo, ale aj  čo nie, a nastavia sa možnosti zlepšenia. Funkčné elektronické projekty a služby predstavia hneď niektoré rezorty:  Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo vnútra SR či Ministerstvo financií SR. Ministerstvo kultúry bude prezentovať veľké finále Prioritnej osi č.2, teda projektov: Digitalizácia písomného kultúrneho dedičstva v Slovenskej národnej knižnici – národný projekt DIKDA, Národný projekt Digitálna galéria , Vybudovanie digitalizačného pracoviska SFÚ a digitalizácia audiovizuálnych diel, ale aj Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry.
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR bude na kongrese hovoriť aj o projekte podpory a rozvoja digitálneho vzdelávania v školstve.  Ministerstvo spravodlivosti SR predstaví  svoj projektElektronický systém monitoringu osôb a  diskutovať sa bude aj o projekte eDemocracy.  Centrálny koordinačný orgán úradu vlády prostredníctvom svojho dodávateľa Atos  uvedie  nástroj na implementáciu a monitorovanie fondov EÚ v SR pre roky 2014 - 2020ITMS2014+ .
 
Registrovať sa na ITAPU 2015 môžete na: http://www.itapa.sk/3528-sk/registracia-ucastnikov/
Viac informácií na: http://www.itapa.sk/5477-sk/medzinarodny-kongres-itapa-2015-no-borders/
 
Úrad vlády SR
RO OPIS
 Medzinárodný kongres ITAPA 2015 s podtitulom No Borders – Bez hraníc privíta v dňoch       3. a 4. novembra v bratislavskom hoteli Crowne Plaza okolo sedemsto účastníkov z domova aj zahraničia. Prezentácie inovatívnych projektov a technologických noviniek na najväčšom podujatí venovanom digitalizácii verejnej správy na Slovensku budú dôkazom skutočnosti, že pokrok v modernej spoločnosti nechce poznať hranice -  ani európske, ani svetové.

Novembrový kongres bude nielen reflexiou mohutne končiaceho OPISu, ale ponúkne aj možné scenáre ďalšieho smerovania digitalizácie našej krajiny.  Kongres bude bohatý na úrodu nových implementovaných projektov, reflexiu a plány slovenských digitálnych lídrov z verejnej správy, ako aj úspešných IT firiem.  Účastníci kongresu sa môžu tešiť na technologické novinky, o ktorých do prípravy programu netušili ani samotní organizátori ITAPY .
 
Operačný program Informatizácia spoločnosti, ktorého riadiacim orgánom je Úrad vlády Slovenskej republiky, predstaví na kongrese množstvo funkčných služieb a projektov.
 
Na kongrese sa bude diskutovať aj  o eGovernmente: čo sa podarilo, ale aj  čo nie, a nastavia sa možnosti zlepšenia. Funkčné elektronické projekty a služby predstavia hneď niektoré rezorty:  Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo vnútra SR či Ministerstvo financií SR. Ministerstvo kultúry bude prezentovať veľké finále Prioritnej osi č.2, teda projektov: Digitalizácia písomného kultúrneho dedičstva v Slovenskej národnej knižnici – národný projekt DIKDA, Národný projekt Digitálna galéria , Vybudovanie digitalizačného pracoviska SFÚ a digitalizácia audiovizuálnych diel, ale aj Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry.
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR bude na kongrese hovoriť aj o projekte podpory a rozvoja digitálneho vzdelávania v školstve.  Ministerstvo spravodlivosti SR predstaví  svoj projektElektronický systém monitoringu osôb a  diskutovať sa bude aj o projekte eDemocracy.  Centrálny koordinačný orgán úradu vlády prostredníctvom svojho dodávateľa Atos  uvedie  nástroj na implementáciu a monitorovanie fondov EÚ v SR pre roky 2014 - 2020ITMS2014+ .
 
Registrovať sa na ITAPU 2015 môžete na: http://www.itapa.sk/3528-sk/registracia-ucastnikov/
Viac informácií na: http://www.itapa.sk/5477-sk/medzinarodny-kongres-itapa-2015-no-borders/
 
Úrad vlády SR
RO OPIS
 
19140