„Za málo peňazí veľa muziky“ – dôkazom sú projekty Blokového grantu švajčiarsko-slovenskej spolupráce

22.10.2015

Na tomto efektívnom využití prostriedkov určených na realizáciu projektov v rámci Blokového grantu pre mimovládne organizácie (MVO) a podpory partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce sa zhodli účastníci neformálnej konferencie Áno, dá sa to!, ktorá sa konala včera, v stredu 21.10.2015 v Bratislave a na ktorej bolo odprezentovaných 11 vybraných projektov.
 
Príkladom výbornej spolupráce medzi partnerskými organizáciami na Slovensku a vo Švajčiarsku je aj projekt Nota bene – z ulice do života, ktorý okrem zapojenia cca 400 ľudí bez domova do už tradičného predaja časopisu, včlenilo 300 klientov  do terénnej práce, začiatočníckych skupín alebo individuálneho poradenstvaa rôznych vzdelávacích aktivít. Projekt prezentovala Zuzana Pohánková z občianskeho združenia Proti prúdu.  Účastníkov konferencie zaujal aj projekt Živica - Nevyšliapanou cestou,ktorý prezentovali Juraj Hipš a Tatjana Nebel z  Urban Agriculture Netz Basel.  Realizátorom projektu bolo Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, ktoré sa inšpirovalo know-how švajčiarskeho partnera, a v dvoch slovenských mestách – Bratislave a Zvolene – vytvorilo funkčné komunitné záhrady a umiestnené včelstvá, a prostredníctvom regionálnej meny – živec podporilo lokálnu ekonomiku so zapojením 60 miestnych firiem.  
Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce  je tvorený z príspevkov Švajčiarskej konfederácie a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR celkovou sumou 5,4 mil. eur a jeho cieľom je podporiť hospodársku a sociálnu súdržnosť, partnerstvá medzi inštitúciami, samosprávami či regiónmi SR a Švajčiarskej konfederácie. Grant sa týka najmä environmentálnej a sociálnej oblasti.
 
Organizátorom konferencie bola Nadácia Ekopolis -  podrobnejšie informácie o blokovom grante, ako aj videá z prezentácie projektov nájdete v mesiaci november na: www.ekopolis.sk . Národným kontaktným bodom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorého súčasťou je aj Blokový grant pre mimovládne organizácie, je Úrad vlády Slovenskej republiky – Odbor implementácie švajčiarskeho finančného mechanizmu: http://www.swiss-contribution.sk/ .
 
Nadácia Ekopolis
Úrad vlády Slovenskej republiky

„Za málo peňazí veľa muziky“ – dôkazom sú projekty Blokového grantu švajčiarsko-slovenskej spolupráce

Späť na fotogalériu
 

19214