> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda Slovenskej republiky od 13. 12. 1994 do 30. 10. 1998

Pavol Hamžík


minister zahraničných vecí Slovenskej republiky
od 13. 12. 1994 do 30. 10. 1998sa narodil 20. augusta 1954 v Trenčíne.

Po absolvovaní štúdia na Právníckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1978 bol do roku 1984 právnikom v Ústave mechanizácie odevnej výroby Trenčín. Od novembra 1984 bol zamestnaný na Federálnom ministerstve zahraničných vecí v Prahe, odkiaľ ho v roku 1985 vyslali ako konzula na československé veľvyslanectvo do Dánskeho kráľovstva. Po návrate do vlasti ho v roku 1989 vyslali na štúdium na Diplomatickú akadémiu v Moskve, ktorú úspešne absolvoval v júni 1991. V septembri 1991 bol členom čs. delegácie na rokovaniach Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe (KBSE) vo Viedni. Počas predsedníctva ČSFR v KBSE v roku 1992 predsedal riadiacej skupine KBSE o juhoslovanskej kríze. Od 1. januára 1993 bol vládou SR vymenovaný za vedúceho vládnej delegácie SR pri KBSE. V auguste 1993 ho vymenovali za vedúceho stálej misie SR pri KBSE vo Viedni. Od mája 1994 bol mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom SR v Nemeckej spolkovej republike.