Výzva na podporu kultúry národnostných menšín na rok 2016 je zverejnená – o týždeň skôr ako minulý rok

12.11.2015

Úrad vlády Slovenskej republiky na návrh Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky  pre národnostné menšiny ako gestora programu Kultúra národnostných menšín zverejnil včera na stránke http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/dotacie/  Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2016, v ktorej sa o podporu štátu v celkovej navrhovanej výške 3 879 250€ budú môcť uchádzať žiadatelia o týždeň dlhšie ako po minulé roky. Žiadosti je možné podávať do 18. januára 2016, a to v elektronickom dotačnom systéme a poštou na adresu úradu vlády. 

O podporu sa môžu uchádzať občianske združenia, neziskové organizácie, obce a mestá, rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC alebo obcí a pod.

Zverejnením aktuálnej výzvy o týždeň skôr ako po minulé roky, teda o viac ako mesiac a pol pred koncom roka Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny vychádza ešte viac v ústrety žiadateľom, ktorí budú mať dostatok času na predloženie kvalitných projektov uchádzajúcich sa o podporu.

Účelom Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín je zachovanie, vyjadrenie, ochrana a rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, výchova a vzdelávanie k právam národnostných menšín, interetnický a interkultúrny dialóg a porozumenie medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami. Štát každoročne podporuje projekty zamerané na rozvoj kultúry a jazyka národnostných menšínžijúcich v Slovenskej republike, vzdelávacie a výskumné aktivity, publikačnú činnosť, záujmovú činnosť a mnohé iné aktivity, ktoré prispievajú k porozumeniu medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami.

V roku 2015 bolo v rámci dotačného programu KNM v I. výzve podporených 1222 projektov v sume 3 813 309 €, pričom viac ako 96 % z týchto financií boli úradom vlády vyplatené už v septembri 2015. K dnešnému dňu sú v Centrálnom registri zmlúv zverejnené všetky zmluvy, ktoré budú v rámci I. výzvy uzatvorené. V II. výzve bolo podporených 18 projektov v sume 59 402 € a k dnešnému dňu je vyplatených 56 902 €, čo je viac ako 95 % z finančných prostriedkov prerozdelených v rámci II. výzvy.

 

Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
www.narodnostnemensiny.gov.sk
 
19415