Úrad vlády aj tento rok podporil medzinárodnú súťaž karikatúr na tému korupcie

07.12.2015

Opäť v Prešove a opäť s podporou úradu vlády sa uskutoční vernisáž výstavy kresleného humoruANTI& KORUPCIA  v rámci tradičného podujatia:Kýchanie mozgu – od kalokagathie k hypochondrii a späť.

Súťaž a výstava Kýchanie mozgu sa realizuje od roku 2011 a po temer troch desaťročiach je pokračovaním Minigalérie humoru, ktorá pôsobila v Dome kultúry v Prešove.  Vernisáž aktuálnej výstavy sa uskutoční v stredu 9.decembra  2015 o 19.00 hodine v prešovskom Wave klube.  Organizátorom podujatia, ktoré finančne podporilo aj veľvyslanectvo USA na Slovensku a  ktorá sa koná pod záštitou primátorky Prešova Andrey Turčanovej, je Prešovská rozvojová agentúra PRERAG,  spoluorganizátorom je Úrad vlády Slovenskej republiky. Podujatie úrad podporuje po druhý raz.

Peter  Rázus z Prešovskej rozvojovej agentúry PRERAG konštatuje, že tento ročník je veľmi kvalitný čo do mien aj kresieb: „ Do súťaže sa nám prihlásilo viac ako 330  autorov z  38 krajín sveta. Sú medzi nimi veľmi známe mená – doslova majstri karikatúry: Krzysztof Grzondziel, Oleg Kustovki, Silvian Melo či Jawad Takjoo  a slovenských autorov zastupujú  Andrej Mišánek, Bobo Pernecký, Ľubomír Kotrha, Jozef Grušpír, Ján Fiťma a ďalší.  Medzinárodná porota vyberá na vernisáž to najlepšie z 756 zaslaných kresieb a zároveň udeľuje ceny.  Takže víťazov sa tiež dozvieme na vernisáži v klube Wave, ktorý je  zameraný na rozvoj nezávislej kultúry. Všetkých v stredu večer na ňu srdečne pozývam. Zároveň sa chcem  poďakovať všetkým, ktorí pomohli pri organizácii podujatia, zvlášť úradu vlády, bez podpory ktorého by sme súťaž  zorganizovali len veľmi ťažko.“

Výstava v Prešove potrvá od 9.decembra 2015  do 31.januára 2016, karikatúry budú môcť vidieť v budúcom roku návštevníci aj v ďalších regionálnych rozvojových agentúrach na Slovensku, ako aj v mestách:  Bratislava, Banská Bystrica, Poprad a Vranov nad Topľou.


 Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
www.bojprotikorupcii.gov.sk

 Prešovská rozvojová agentúra  
www.prerag.sk
 
19636