Analytici úradu vlády získali uznanie odborníkov European Public Choice Society

26.01.2016

Niekoľkomesačné výskumné úsilie oddelenia analýz Centrálneho koordinačného orgánu pôsobiaceho na Úrade vlády SR  bude zavŕšené možnosťou prezentovať výsledky svojej práce na medzinárodnej ekonomickej konferencii European Public Choice Society. Konferencia sa bude konať na prelome marca a apríla tohto roku v nemeckom Freiburgu. Poprední odborníci tu pravidelne  diskutujú o najaktuálnejších ekonomických a politických témach, ktoré hýbu globálnym dianím.V procese výberu príspevkov na konferenciu novovzniknutý tím analytikov na Úrade vlády SR obstál v konkurencii skúsených medzinárodných výskumníkov z vládneho, mimovládneho, ako aj akademického sektora.

Vo svojej štúdii analytici úradu vlády formulujú metodológiu, ktorá umožní merať hospodárske dopady príspevkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na regióny EÚ, ako aj prínos z ekonomickej integrácie v rámci jednotného trhu EÚ na nové členské štáty vrátane Slovenska. V rámci diskusie sa na konferencii očakávajú nové myšlienky, ktoré budú následne využité v rámci intenzívneho výskumu. Jeho výsledkom bude komplexná štúdia,  ktorej cieľom je analýza vplyvu EŠIF  na hospodársky rast regiónov v EÚ počas posledných troch programových období. 

Oddelenie analýz  CKO úradu vlády sa touto svojou štúdiou zaraďuje  medzi medzinárodných odborníkov ovplyvňujúcim hlavný diskusný prúd v rámci programovania a implementácie EŠIF.

Úrad vlády SR – sekcia Centrálny koordinačný orgán

19927