Vyjadrenia starostov z občianskej iniciatívy na podporu projektov vládneho Programu revitalizácie krajiny