Príhovor predsedníčky vlády na prezentácii filmu Sám vojak v poli