Prijatie zástupcov Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek