Brífing predsedu vlády po uvedení ministra životného prostredia na rezort