Tlačová konferencia po uvedení ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na rezort