Tlačová konferencia po uvedení ministra spravodlivosti na rezort