Tlačová konferencia predsedu vlády SR s predsedom Európskej komisie