Príhovor predsedu vlády počas kolaudácie základnej školy v Topoľčanoch