Brífing predsedu vlády po rokovaní s predstaviteľmi tretieho sektora