Brífing predsedu vlády po rokovaní Výboru NR SR pre európske záležitosti