Príhovor predsedu vlády počas rokovania Rady solidarity a rozvoja