Brífing predsedu vlády na Národných matičných slávnostiach v Martine