ÚRAD VLÁDY SR INFORMÁCIE O DOTÁCIÁCH ZVEREJŇUJE

19.02.2016

V nadväznosti na informácie denníka SME, spochybňujúce zverejňovanie dotácií Úradom vlády SR, chceme uviesť nepravdivé tvrdenia tohto denníka na pravú mieru.

Po prvé, dotácie Úradu vlády SR vrátane dotácií z rezervy predsedu vlády SR sú zverejňované vo forme kompletných zmlúv v Centrálnom registri zmlúv:http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=114688&art_zs1=&nazov=&art_ico1=&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5 , a teda sú širokej verejnosti aj médiám plne prístupné. Táto forma zverejnenia je dokonca detailnejšia ako „tabuľka“ = zoznam dotácií predsedu vlády SR, ktorý je zverejňovaný na internetovej stránke Úradu vlády SR, a  to aj za uplynulé roky: /data/files/6027_prehlad_rpv_250820151.pdf .

Po druhé, za obdobie od januára 2016 do súčasnosti úrad vlády neposkytol z rezervy predsedu vlády žiadne dotácie. Dotácie, ktoré boli poskytnuté v druhom polroku 2015, budú zverejnené navyše aj formou „tabuľky“, a to po ukončení procesu kontroly ich vyúčtovania a súvisiacich administratívnych výkonoch.
Z uvedeného je zrejmé, že Úrad vlády SR  poskytuje širokej verejnosti , a teda aj médiám informácie o pridelených dotáciách tak prostredníctvom Centrálneho registra zmlúv, ako aj zoznamu dotácií z rezervy predsedu vlády v súlade s zákonnými predpismi.
 
20127