Brífing predsedu vlády po stretnutí so zamestnancami daňových úradov v Trenčianskom kraji