Tlačová konferencia po schválení Akčného plánu pre okres Lučenec