Tlačová konferencia v závere pracovného výjazdu v okrese Dunajská Streda