Vystúpenie premiéra SR na seminári o transparentnom čerpaní eurofondov