Tlačová konferencia po summite Za rovnakú kvalitu produktov pre všetkých