Brífing predsedu vlády po stretnutí V4 s predsedom Európskej komisie J.C.Junckerom