Vyhlásenie troch najvyšších ústavných činiteľov - priority zahraničnopolitickej orientácie SR