Brífing predsedu vlády po návšteve zamestnancov nočnej zmeny v spoločnosti U-shin Slovakia v Košiciach