Úvodný príhovor predsedu vlády SR počas výjazdového rokovania vlády v Revúcej