Tlačová konferencia po hlasovaní o štátnom rozpočte