Príhovor predsedu vlády SR na zasadnutí Výkonného výboru Digitálnej koalície