Podpis Vyhlásenia zástupcov sociálnych partnerov k dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v ŠS a VS na roky 2019 a 2020