Brífing predsedu vlády SR v Nitre pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda