Brífing predsedu vlády SR po službách Božích v Sučanoch.