Informácie o podpore vlády SR pre najmenej rozvinuté okresy na novej stránke úradu vlády

26.02.2016

S cieľom poskytovať aktuálne  informácie o podpore vlády SR pre najmenej rozvinuté okresy zriadil Úrad vlády Slovenskej republiky špeciálnu stránku: nro.vlada.gov.sk, ktorá bude slúžiť občanom SR, všetkým zainteresovaným okresom a  odborníkom, ktorí sa podieľajú, resp. budú podieľať na realizácii zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov  v praxi. Podnetom pre zriadenie stránky boli závery  celoštátnej porady k podpore najmenej rozvinutých okresov v Banskej Bystrici zo dňa 20.februára 2016, ktorú zvolal predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico.

Na stránke je zverejnený aj kalendár, v ktorom sú uvedené dátumy výjazdov expertných skupín do jednotlivých regiónov, ako aj prehľad aktivít, stretnutí či konzultácií expertných tímov s akčnými skupinami príslušných okresov. Na stránke budú dopĺňané informácie podľa aktuálneho stavu rozpracovania akčných plánov v jednotlivých okresoch -  pre návštevníkov stránky je už plne k  dispozícii prvý akčný plán pre okres Kežmarok.  Jej súčasťou sú dôležité dokumenty,  informácie o tvorbe akčných plánov, o rade pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu či členoch expertnej skupiny a kontakt.

Pevne veríme, že aj týmto krokom sa podarí úspešne zrealizovať dôležitý projekt vlády SR, ktorý v konečnom dôsledku  znamená dynamickejší rozvoj, stabilitu a lepší život pre občanov najmenej rozvinutých okresov Slovenskej republiky.
 
Úrad vlády SR
www.nro.vlada.gov.sk
20194