Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Nové možnosti komunikácie o európskych fondoch na seminári Going local

17.03.2016

V stredu, 16.marca 2016 sa v priestoroch Domu Európy v Bratislave uskutočnil odborný seminár Going local - Efektívna komunikácia európskej štrukturálnej a investičných fondov na Slovensku, ktorý zorganizoval Úrad vlády SR v spolupráci s DG Regio a Zastúpením EK na Slovensku. Účastníci seminára: manažéri publicity jednotlivých riadiacich orgánov operačných programov, zástupcovia centrálneho koordinačného orgánu a DG Regio  mali možnosť diskutovať  o spoločných problémoch a posilniť vzájomnú spoluprácu.
 
V úvode sa prítomným prihovoril Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskom republike, ktorý odporučil v skorej budúcnosti výrazné posilnenie koordinácie v oblasti riadenia fondov:  „V tejto oblasti máme výhrady. V minulom období koordinácia nebola až taká silná, a to prinášalo  problémy.  Aby to nebolo tak, že v každej oblasti si každý nastavuje individuálne pravidlá a ciele, ale musí byť zaručená silná koordinačná úloha," zdôraznil Chrenek.
 
Erich Unterwurzacher, riaditeľ generálneho riaditeľstva EK pre regionálnu politiku a Michael Morass, zástupca vedúceho  ESF v Poľsku, Slovensku, Českej republike zdôraznili taktiež potrebu prinášať obyvateľom zásadné informácie o význame investícií v rámci fondov EÚ. Počas workshopov mali účastníci možnosť diskutovať aj o nových formách komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí,  ako aj o nových typoch marketingu, ktoré dané nástroje ponúkajú. Komunikátori z jednotlivých riadiacich orgánov vyjadrili potrebu užšej spolupráce na národnej úrovni, čo podporujú aj zástupcovia EK. Semináre Giong local sa pod taktovkou DG Regio organizujú v každej členskej krajine EÚ.
 
 
Úrad vlády SR – odbor informovanosti a publicity
www.vlada.gov.sk
www.nsrr.sk
 
20269