Verejnosť sa aj vďaka nórskym grantom čoskoro dočká atraktívneho výhľadu z horného hradu Devín

31.03.2016

Nový, zrekonštruovaný šat získa nielen horný hrad Devín, ktorý bol jeho návštevníkom dlhodobo neprístupný, ale aj horná a stredná terasa či jaskynné priestory tejto časti národnej kultúrnej pamiatky. Projekt realizuje hlavné mesto SR Bratislava v úzkej súčinnosti s Generálnym investorom Bratislavy, Múzeom mesta Bratislavy, Archeologickým ústavom SAV, Geologickým ústavom SAV, UK Bratislava a Mestským ústavom ochrany pamiatok.  Finančne bol projekt NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti  podporený z programu Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorého správcom je Úrad vlády SR, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov vo  výške takmer 400 000 eur.
 
Zámerom projektu sú stavebné práce na strednej a hornej terase a obnovenie expozície v jaskynných priestoroch hradu Devín. Na strednej terase budú nadmurované (a tým aj chránené) odkryté architektúry do požadovanej výšky a dosypaný terén terasy, čím vznikne plocha s vydláždeným chodníkom. Medzi strednou terasou a dolnou časťou hornej terasy bude osadené kovové konzolové schodisko zábradlím a madlami. Vydláždi sa aj dolná časť hornej terasy. V jaskynných priestoroch skalného brala sa počíta s inštaláciou expozície o stavebnom vývoji hradu Devín, doplnenej o geologickú históriu brala. Archeologické nálezy z obdobia stredoveku podporí prezentácia zvyškov mora z obdobia treťohôr, ktoré sa tu zachovali v podobe morského piesku s príslušnou faunou, a tiež pozorovateľnými vplyvmi pôsobenia morskej hladiny v devínskom skalnom brale. Cieľom projektu je  sprístupniť aj posledný najmenší jaskynný priestor, ktorý si od svojho objavenia verejnosť nemohla pozrieť. Celá expozícia bude doplnená sprievodnými odbornými textami v slovenskom a anglickom jazyku.
 
Po ukončení projektu sa každému návštevníkovi naskytne jedinečný výhľad, vďaka ktorému bude hradu Devín prinavrátený punc jednej z najatraktívnejších kultúrnych pamiatok Slovenska.
 
Tlačová konferencia spolus otvorením novej turistickej sezóny sa uskutoční zajtra, v piatok 1.4.2016 o 11.00 hodine na nádvorí Stredného hradu Devín za účasti  primátora hlavného mesta SR Bratislavy Iva Nesrovnala, generálneho riaditeľa sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR Jána Kraka, riaditeľa Múzea mesta Bratislavy Petra Hyrossa, vedúcej pracoviska Hradu Devín Kataríny Harmadyovej a ďalších hostí.
 
Vstup médií je voľný.
 
Kontakt:Katarína Kohútiková; katarina.kohutikova@bratislava.sk; mobil:  +421 911 417199
                Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; mobil: +421 915 984 227
 
Hlavné mesto SR Bratislava
www.bratislava.sk
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
www.eeagrants.gov
 
 
 
 
 
20340