Program konferencie na tému Rusínske a židovské kultúrne dedičstvo – neoddeliteľná súčasť európskeho dedičstva

20.04.2016

Pozvánka a program konferencie
20423