Tanečné divadlo Ifjú Szivek na Festivale Off d´Avignon

28.04.2016

Je rozhodnuté - Tanečné divadlo Ifjú Szivek sa tento rok zúčastní na najvýznamnejšom divadelnom festivale v malebnom juhofrancúzskom meste Avignon. Predstaví sa v off programe podujatia Festival d´Avignon, ktorý sa v júli 2016 uskutoční už po sedemdesiaty raz.
 
Tančníci Ifjú Szivek budú môcť ako prví umelci zo Slovenska prezentovať scénickú formu tradičnej ľudovej hudby a tanca najuznávanejším odborníkom sveta. Umelecký koncept Dušana Hégliho, vybraný zo stoviek diel, bude na programe každý večer počas celého festivalu. Od 7. do 31. júla sa tanečníci bratislavského tanečného divadla predstavia 21-krát na pódiu divadla Espace Alya, ktoré patrí medzi najvyhľadávanejšie v centre mesta Avignon. Riaditeľ divadla Raymond Yana je zároveň riaditeľom festivalu.
 
Podujatie prebieha vo viac ako 100 divadlách súčasne. Festival navštívi každoročne viac ako pol milióna milovníkov divadla a viac ako 3500 akreditovaných odborníkov, kritikov, riaditeľov divadiel. Naším cieľom je reprezentovať tradičné ľudové umenie Karpatskej kotliny v kontexte súčasnej divadelnej scény,” hovorí riaditeľ Ladislav Varsányi.
 
Koprodukciou Tanečného divadla Ifjú Szivek a Dusan Hegli Company vzniká jedinečná príležitosť pre slovenské umenie prezentovať sa na veľkolepej súťaži s najuznávanejšími divadlami sveta. Na festivale predstavia premiéru novej koncert-choreografie s názvom Finetuning. Tanečno-scénická inscenácia sa zaoberá témami 21. storočia, ktoré sú v spoločnosti odkázané na “doladenie”. Na domácej scéne si túto produkciu diváci budú môcť pozrieť na jeseň 2016.
 
(Zdroj: Tanečné divadlo Ifjú Szivek)
 
TANEČNÉ DIVADLO IFJÚ SZIVEK
Súbor bol založený v roku 1955, od roku 2000 funguje ako profesionálne tanečné divadlo. Ifjú Szivek je od začiatku jednou z najvýznamnejších umeleckých dielní maďarského folklórneho hnutia a umeleckého života Maďarov na Slovensku. Jeho najväčším prínosom je prezentácia tradičnej hudobnej a tanečnej kultúry Strednej Európy ako spoločenskej hodnoty, prostredníctvom divadelných predstavení doma i v zahraničí. Choreograf kolektívu Dušan Hégli vedie umeleckú činnosť tanečného divadla už 15 rokov. Zriaďovateľom inštitúcie je Úrad vlády Slovenskej republiky.
 
Ďalšie informácie nájdete na:
●  Tanečné divadlo Ifjú Szivek | www.ifjuszivek.sk
●  Festival Off d´Avignon | www.avignonleoff.com
●  Espace Alya Theatre | www.espacealya.com
 
Kontakt:
Andrea Brezovská
marketing manager
press@ifjuszivek.sk
www.ifjuszivek.sk
+421220474103
+421907220198
 
Tanečné divadlo Ifjú Szivek
Mostová 8, 811 02 Bratislava

20462