Úrad vlády vyplatil viac ako 700 000 eur na podporu kultúry národnostných menšín

05.05.2016

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny pokračuje v procese uzatvárania zmlúv s úspešnými žiadateľmi o dotáciu aj pod vedením nového splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, ktorým sa 14. apríla 2016 stal László Bukovszky.  K dnešnému dňu je v Centrálnom registri zmlúv evidovaných a vyplatených 87 zmlúv na 163 projektov v celkovej sume 766 640 , čo je o 350 000 € viac v porovnaní s vyplatenou sumou v minulom roku v rovnakom čase. Hlavným cieľom úradu splnomocnenca a úradu vlády naďalej zostáva včasné vyplácanie finančných prostriedkov žiadateľom, aby mohli v čo najkratšom čase organizovať plánované podujatia.
 
V dotačnom programe Kultúra národnostných menšín 2016 bolo komisiami odporučených na podporu 1231 projektov v sume 3 879 250 €, ktoré bude realizovať 555 žiadateľov. Aktuálne podujatia podporené z programu Kultúra národnostných menšín zverejňuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny na svojom webovom sídle: www.narodnostnemensiny.gov.sk v časti Kalendár na základe informácií od organizátorov podujatí. Aj vďaka podpore Úradu vlády Slovenskej republiky mohli už mnohé združenia začať s prípravou a realizáciou podujatí zameraných na rozvoj kultúry národnostných menšín či iných aktivít.
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
www.narodnostnemensiny.gov.sk
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
20481